Polityka prywatności

Portalu PracaIdealna.pl

§ 1

  1. Operatorem i administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu internetowego PracaIdealna.pl - www.pracaidealna.pl (zwanego dalej Portalem) jest Avatrust Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o kapitale zakładowym 5000 zł opłaconym w całości, (zwana dalej Operatorem).
  2. Operator prowadzi Portal na prywatny użytek swoich klientów i potencjalnych klientów (zwanych dalej łącznie użytkownikami).

§ 2

Operator zapewnia, że wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Portalu przetwarzane są zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 3

  1. Podczas wizyty użytkownika w Portalu automatycznie zbierane są jego dane techniczne takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego.
  2. Powyższe dane przetwarzane są przede wszystkim w celu technicznego zapewnienia użytkownikom dostępu do Portalu oraz wykorzystywane są w celach prowadzenia statystyk oglądalności Portalu oraz administracji serwerem na którym znajduje się Portal.

§ 4

W ramach usług związanych z samą działalnością Portalu nie są przetwarzane, udostępniane ani nie wykorzystywane żadne dane osobowe użytkowników Portalu poza określonymi w regulaminie Portalu i w § 3 niniejszej polityki prywatności.

§ 5

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które udostępniły swoje dane kontaktowe. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do Portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).

§ 6

Portal w ramach swojego funkcjonowania może wykorzystywać pliki "cookie" (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie pliki o charakterze technicznym zawierające informacje pochodzące od Portalu a zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki "cookie" nie zawierają żadnych danych osobowych.

§ 7

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do administratora danych pocztą elektroniczną na adres info@ pracaidealna.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

§ 8

Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

§ 9

Operator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści na właściwej podstronie Portalu.

§ 10

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

2015 © pracaidealna.pl
facebook